Akromesomelisk dysplasi, Maroteaux type


Engelsk navn: Acromesomelic dysplasia, Maroteaux type


A rare autosomal recessive acromesomelic dysplasia characterized by severe dwarfism (adult height <120 cm), both axial and appendicular involvement (shortening of the middle and distal segments of limbs and vertebral shortening), and with normal facial appearance and intelligence. It is a less severe form than acromesomelic dysplasia, Grebe type and acromesomelic dysplasia, Hunter-Thomson type .Informasjon

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 40
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.8Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (4)