3M syndrom

Også kjent som: Dolychospondylisk dysplasi
Engelsk navn: 3M syndrome
Engelske synonym: 3-M syndrome,Yakut short stature syndrome


Definisjon

3M syndrom, også kalt dolychospondylisk dysplasi, er en sjelden diagnose som gir kortvoksthet og skjelettforandringer.

Fra Orphanet

ORPHA: 2616
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)