Williams’ syndrom


Engelsk navn: Williams syndrome
Engelske synonym: Deletion 7q11.23,Monosomy 7q11.23,Williams-Beuren syndrome


Definisjon

Williams’ syndrom (WS) er en sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk, medfødte strukturelle forandringer i hjertekarsystemet, redusert vekst og forsinket utvikling. Typisk for diagnosen er også gode verbale språkferdigheter, sosial utadvendt personlighet og at personene utrykker stor musikkglede.

Fra Orphanet

ORPHA: 904
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (5)

Mann med Williams syndrom spiller instrument
  |  39 min

Williams’ syndrom – musikkglede

Pedagog Maria Elind på Frambu snakker i dette foredraget om musikkglede. Hun forteller om musikk og helse, og forklarer begrepene “musikkterapi”, “musikkmedisin” og “musikkpedagogikk”.