Williams' syndrom - musikkglede

Pedagog Maria Elind på Frambu snakker i dette foredraget om musikkglede. Hun forteller om musikk og helse, og forklarer begrepene “musikkterapi”, “musikkmedisin” og “musikkpedagogikk”. Avslutningsvis snakker Elind om individualisert musikk og personbasert omsorg, og spesielt hvordan musikk er viktig for personer med Williams’ syndrom.

Kort oppsummering av innhold
Pedagog Maria Elind på Frambu snakker i dette foredraget om musikkglede. Elind har lang erfaring med å lede barne- og ungdomsgrupper under kurs på Frambu og bruk av musikk som en del av det pedagogiske tilbudet.

Elind starter foredraget med å fortelle om musikk og helse, og forklarer begrepene «musikkterapi», «musikkmedisin» og «musikkpedagogikk». Musikk har en innvirkning på motorisk funksjon, utvikling av språk og kognisjon samt livskvalitet og mestring, sier Elind.

Musikken påvirker mennesker nevrologisk og hormonelt, og kan styrke immunforsvaret, forklarer Elind, og legger til at musikk også stimulerer sentre i midthjernen som igangsetter og strukturerer bevegelse, noe som bedrer personer motorisk.

Kognitivt, kan musikk stimulere store deler av hjernen, og kan kompensere for områder i hjernen som er svekket, sier Elind.

Musikk er også bra sosialt, fordi den skaper gode rammer og forutsetninger for felles opplevelser og samhandling. Psykisk, er musikk også bra, sier Elind, fordi den kan styrke egen identitet, trigge gode

minner og forløse følelser.

Når det kommer til aktivering-deaktivering, fungerer musikk også bra, forklarer Elind. Det er fordi musikk hjelper personer til å være våken og mottakelig for stimuli/læring, i tillegg til å gi avspenning ved uro.

Avslutningsvis snakker Elind om individualisert musikk og personbasert omsorg, og spesielt hvordan musikk er viktig for personer med Williams’ syndrom.

Foredraget ble holdt på Frambu i forbindindelse med fagkurs om Williams’ syndrom 6. juni 2017.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsepersonell, Lege, Saksbehandler, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Williams’ syndrom

 • Tid

  39 min

 • Først publisert: august 2017
  Sist revidert: august 2017

Sist oppdatert: 8. mai 2023