VACTERL, VACTERLS


Engelsk navn: VACTERL/VATER association
Engelske synonym: VACTERL association,VATER association


Definisjon

VACTERL OG VACTERLS er akronymer, det vil si sammenstillinger av første bokstav i en rekke ord. Disse betegnelsene beskriver en samling kliniske funn hvor bokstavene viser til hvilke organer som er påvirket. L – står for Limb deficiency, som ofte kalles dysmeli på Norsk.

Fra Orphanet

ORPHA: 887
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)