VACTERL, VACTERLS


Engelsk navn: VACTERL/VATER association
Engelske synonym: VACTERL association,VATER association


VATER, VATERS, VACTERL OG VACTERLS er alle akronymer, det vil si sammenstillinger av første bokstav i en rekke ord. På engelsk tilføyes begrepet "association" etter disse sammenstillingene (for eksempel "VACTERL association"). Disse betegnelsene beskriver en samling kliniske funn hvor bokstavene viser til hvilke organer som er påvirket.Informasjon

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 887
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.2Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)