Spondylocostal dysostose

Også kjent som: Spondylocostal dysostose, autosomal recessive type
Engelsk navn: Autosomal recessive spondylocostal dysostosis
Engelske synonym: Jarcho-Levin syndrome


Definisjon

Spondylocostal dysostose er sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av blant annet kortvoksthet, kort overkropp og endringer i nakken, ribbena og ryggsøylen. Det finnes flere undertyper av spondylocostal dysostose.

Fra Orphanet

ORPHA: 2311
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q76.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)