Polands syndrom

Polands syndrom kalles på engelsk også «Pectoral aplasia dysdactyly syndrome». Dette er en tilstand hvor den nedre, største delen (costosternale del) av den store brystmuskelen (M. Pectoralis major) mangler på den ene kroppssiden. Noen har også forandringer/misdannelser av hånden på samme side, for korte knokler eller tversgående (transverselle) mangler av fingre eller hånd. Hele armen kan være «for liten» eller de tre midtre fingrene kan være for små og korte.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no