Polands syndrom


Engelsk navn: Poland syndrome
Engelske synonym: Poland anomaly,Poland sequence


Definisjon

Polands syndrom er en medfødt defekt av den store brystmuskelen (musculus pectoralis major) i én side. Vanligvis ses minst én strukturell forandring til på samme side, men det er stor variasjon i hvilke strukturer og omfanget av avvikene. Litt over halvparten har forandringer i hånden eller armen på den samme siden. Dette kalles ofte dysmeli.

Fra Orphanet

ORPHA: 2911
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q79.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)