Olliers sykdom

Også kjent som: enkondromatose
Engelsk navn: Ollier disease
Engelske synonym: Dyschondroplasia


Definisjon

Olliers sykdom, også kalt enkondromatose, er en sjelden bensykdom som kjennetegnes av flere godartede brusksvulster i skjelettet.

Fra Orphanet

ORPHA: 296
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)