Multiple osteokondromer (MO)

Også kjent som: multiple hereditære eksostoser
Engelsk navn: Multiple osteochondromas
Engelske synonym: Bessel-Hagen disease,Multiple cartilaginous exostoses


Definisjon

Multiple osteokondromer (MO) er en sjelden, arvelig tilstand der en utvikler godartede benutvekster/kuler i skjelettet, kalt osteokondromer (tidligere kalt eksostoser). Det er stor variasjon i hvordan sykdommen arter seg. De fleste med MO lever aktive liv til tross for plagene sine.

Fra Orphanet

ORPHA: 321
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.6

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (4)