Medfødt mangel av hånd (dysmeli)


Engelsk navn: Acheiria
Engelske synonym: Congenital absence of hand


Definisjon

A rare non-syndromic limb reduction defect characterized by the congenital total absence of the hand and wrist with no bony elements distal to the radius or ulna. The malformation can be unilateral or bilateral.

Fra Orphanet

ORPHA: 294983
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (8)

Illustrasjon, liten jente med dysmeli, med skolesekk
  |  20 min

Nettkurs om dysmeli

I dette kurset vil du lære hva dysmeli er, hvilke utfordringer dette medfører for barnet og hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Dame med dysmeli
  |  25 min

Dysmelistudien

Studie om smerter og deltakelse i arbeidslivet hos personer med dysmeli.