Medfødt mangel av fingre - unntatt tommel (dysmeli)

Også kjent som: Dysmeli
Engelsk navn: Congenital absence/hypoplasia of fingers excluding thumb, unilateral
Engelske synonym: Adactyly of hand, unilateral,Digits 2-5 hypodactyly, unilateral,Digits 2-5 oligodactyly, unilateral


Definisjon

Congenital absence/hypoplasia of fingers excluding thumb, unilateral is a rare, non-syndromic, terminal transverse limb reduction defect characterized by unilateral absence of the terminal portions of digits 2 to 5, with a mildly hypoplastic thumb and small nail remnants on the digital stumps. Metacarpal bones may be variably reduced.

Fra Orphanet

ORPHA: 973
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (13)

Illustrasjon, liten jente med dysmeli, med skolesekk
  |  20 min

Nettkurs om dysmeli

I dette kurset vil du lære hva dysmeli er, hvilke utfordringer dette medfører for barnet og hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Dame med dysmeli
  |  25 min

Dysmelistudien

Studie om smerter og deltakelse i arbeidslivet hos personer med dysmeli.