McCune-Albrights syndrom


Engelsk navn: McCune-Albright syndrome
Engelske synonym: Gonadotropin-independent female-limited sexual precocity


Definisjon

McCune-Albrights syndrom er en sjelden sykdom kjennetegnet av skjelettforandringer (fibrøs dysplasi), pigmentflekker i huden og forstyrrelser i hormonproduksjonen.

Fra Orphanet

ORPHA: 562
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)