McCune-Albrights syndrom

McCune-Albrights syndrom er en sjelden sykdom kjennetegnet av skjelettforandringer (fibrøs dysplasi), pigmentflekker i huden og forstyrrelser i hormonproduksjonen.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no