Huntingtons sykdom

Også kjent som: Setesdalsrykkja
Engelsk navn: Huntington disease
Engelske synonym: Huntington chorea


Definisjon

Huntingtons sykdom (HS) er en arvelig hjernesykdom. Sykdommen bryter sjelden ut før i voksen alder. Den kan gi motoriske, psykiske og kognitive utfordringer.

Fra Orphanet

ORPHA: 399
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G10

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (9)

Ill. Hode med tanker og kaos
  |  Ca 25 min

Huntingtons sykdom (HS) for psykologer

Hensikten med denne læringsressursen er at du som psykolog skal få økt kunnskap om diagnosen, slik at du kan gi personer med Huntingtons sykdom (HS) og deres pårørende god behandling og veiledning.