Huntingtons sykdom

Huntington sjukdom er ein arveleg hjernesjukdom. Sjukdommen bryt sjeldan ut før ein er vaksen. Den kan gi motoriske, psykiske og kognitive forandringar. Det er stor variasjon i korleis sjukdommen arter seg. Sjukdommen har omfattande konsekvensar for familien. Enno er det ingen medisin som kan kurere sjukdommen, men det er symptomdempande behandling og det er mykje forsking på gong.

Informasjon

Senter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på Senter for sjeldne diagnoser sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (5)

  |  8 min

Huntingtons sykdom – å snakke med barn

Pedagogisk psykologisk rådgiver Elisabeth Daae, ved Senter for sjeldne diagnoser, snakker om hvorfor og hvordan det kan være hensiktsmessig å snakke med barn om Huntingtons sykdom.