Huntingtons sykdom - for støttekontakter og assistenter

Huntingtons sykdom kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. De fleste får symptomer på Huntingtons sykdom som voksne. Inntil da har de hatt et liv med skole, studier, arbeid, hobbyer og familie. Hvilke interesser personen har og har hatt, er et fint utgangspunkt for det dere to kan gjøre sammen. Fire filmer som forbereder deg på å jobbe som personlig assistent eller støttekontakt for en person med Huntingtons sykdom.

To personer på tur

Når du skal være støttekontakt eller personlig assistent for en person med Huntingtons sykdom er det viktig at du har kjennskap til både til sykdommen og til personen du skal støtte.

De fleste får symptomer på Huntingtons sykdom som voksne. Inntil da har hatt et liv med skole, studier, arbeid, hobbyer og familie. Hvilke interesser personen har og har hatt, er et fint utgangspunkt for det dere to kan gjøre sammen.

Huntingtons sykdom rammer hjernen og personen med diagnosen mister gradvis ferdigheter. Det er vanlig med ufrivillige bevegelser, uklar tale og spiseproblemer, og personen vil også endre personlighet. I filmene får du kjennskap til disse og andre symptomer, og vi gir råd om hvordan du kan hjelpe personen på best mulig måte.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Huntingtons sykdom

 • Tid

  33 min

 • Først publisert: mai 2018
  Sist revidert: mai 2018

Sist oppdatert: 8. mai 2023