Huntingtons sykdom - nettkurs

huntingtons

Oppsummering av kurset

Huntingtons sykdom er en arvelig hjernesykdom. Sykdommen bryter sjelden ut før i voksen alder. Huntingtons sykdom kjennetegnes blant annet av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. Sykdommen har omfattende konsekvenser for hele familien. Foreløpig finnes ingen behandling som kan utsette sykdomsstarten eller helbrede den som rammes.

Kurset passer for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid. Påmelding fra www.sjeldnediagnoser.no.

Pålogging med brukernavn og passord. Oppstart hvert år i januar.
Kurset er godkjent av NSF, Fagforbundet, NFF, NETF og Den norske lægeforening.

Informasjon

 • Laget av

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Huntingtons sykdom

 • Sertifisering

  Kursbevis

 • Tid

  20 timer

Sist oppdatert: 26. mai 2020