Huntingtons sykdom - nettkurs

Huntingtons sykdom er arvelig, bryter ut i voksen alder og har omfattende konsekvenser for hele familien. Kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. I kurset lærer du hvordan hverdagen kan tilrettelegges i ulike faser av sykdommen for en person med Huntingtons sykdom.

huntingtons

Oppsummering av kurset

Huntingtons sykdom bryter sjelden ut før i voksen alder. Sykdommen kjennetegnes blant annet av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. Sykdommen har omfattende konsekvenser for hele familien. Foreløpig finnes ingen behandling som kan utsette sykdomsstarten eller helbrede den som rammes.

Kurset passer for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid.

Pålogging med brukernavn og passord. Oppstart hvert år i januar.
Kurset er godkjent av NSF, Fagforbundet, NFF, NETF og Den norske lægeforening.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Huntingtons sykdom

 • Sertifisering

  Kursbevis

 • Tid

  20 timer

 • Først publisert: august 2018
  Sist revidert: august 2020

Sist oppdatert: 19. august 2022