Huntingtons sykdom - nettkurs

Huntingtons sykdom er arvelig, bryter ut i voksen alder og har omfattende konsekvenser for hele familien. Kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. I kurset lærer du hvordan hverdagen kan tilrettelegges i ulike faser av sykdommen for en person med Huntingtons sykdom.

Illustrasjon, person med Huntingtons sykdom

Når

Kurset gjennomføres to ganger i året med oppstart i januar og september.

Mål og innhold

Målet er at fagpersoner som arbeider med pasienter med Huntingtons sykdom skal få kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den. Som deltaker tilegner du deg kunnskap fra kurssidene, reflekterer over problemstillinger og svarer på oppgaver. Rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser leser og besvarer oppgaveinnleveringene og er tilgjengelige på e-post og telefon for spørsmål.

Du tar kurset på egen pc akkurat når det passer for deg.

Kurset består av seks moduler:

 • Diagnoserettet kunnskap
 • Kommunikasjon med pasienten
 • Ernæring
 • Dagliglivet
 • Familien og barna til den syke
 • Utfordringer ved endret adferd

Forutsetninger

Du må disponere pc eller nettbrett med mulighet for å avspille lydfiler og film (alternativt en smarttelefon). Du må ha din egen e-postadresse. Det tar ca. 20 timer å gjennomføre kurset, og vi anbefaler at du gjør det i løpet av kursperioden.

Nettsted

Kurset blir lagt ut på merkompetanse.no. Du som melder deg på, får tilsendt informasjon om pålogging.

Kursavgift

Kursavgift: 500,- kr.
Ved fem eller flere deltakere fra samme arbeidssted settes kursavgiften til 400,- kr.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Den norske lægeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri.

Kurset passer for ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Huntingtons sykdom

 • Tid

  20 timer

 • Først publisert: august 2018
  Sist revidert: august 2020

Sist oppdatert: 6. februar 2024