Ressurser (5)

  |  5 min

Dysmeli og skolehverdagen

I denne filmen kan du lære om dysmeli og hvordan du tilrettelegger for at barn med dysmeli får en best mulig skolehverdag.

liten jente
  |  20 min

Nettkurs om dysmeli

I dette kurset vil du lære hva dysmeli er, hvilke utfordringer dette medfører for barnet og hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.