Distal arthrogrypose type 6


Engelsk navn: Arthrogryposis-like hand anomaly-sensorineural deafness syndrome
Engelske synonym: Arthrogryposis-like hand anomaly-sensorineural hearing loss syndrome,Distal arthrogryposis type 6


Definisjon

A rare syndrome characterized by an arthrogryposis-like hand anomaly and sensorineural deafness. It has been described in only one family. Male-to-male transmission was observed.

Fra Orphanet

ORPHA: 1144
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q68.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)