Distal arthrogrypose 2B


Engelsk navn: Sheldon-Hall syndrome
Engelske synonym: Distal arthrogryposis type 2B,Freeman-Sheldon syndrome variant


Definisjon

Sheldon-Hall syndrome (SHS) is a rare multiple congenital contracture syndrome characterized by contractures of the distal joints of the limbs, triangular face, downslanting palpebral fissures, small mouth, and high arched palate.

Fra Orphanet

ORPHA: 1147
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q68.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)