Charcot-Marie-Tooths sykdom

Også kjent som: CMT, HMSN, Hereditary motor and sensory neuropathy, Dejerine-Sottas syndrom
Engelsk navn: Charcot-Marie-Tooth disease/Hereditary motor and sensory neuropathy
Engelske synonym: CMT/HMSN,Charcot-Marie-Tooth hereditary neuropathy


Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er en arvelig, sjelden nevromuskulær sykdom. CMT rammer nervene lengst ute i kroppen, i bein og armer, de perifere nervene. CMT fører dermed til muskelsvekkelse og redusert følesans lengst ut i bein og armer, og ofte feilstillinger i føttene.



Informasjon

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 166
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: G60.0



Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)