Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) i voksen alder

I denne artikkelen vil du lære om Charcot-Marie-Tooths sykdom som er en sjelden nevromuskulær sykdom, hvilke symptomer/funksjonsnedsettelser som kan oppstå og konsekvensene av disse.

Artikkelen er spesielt rettet mot ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester og saksbehandlere i NAV og kommune.

Mann med krykke

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023