Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)


Engelsk navn: Arthrogryposis multiplex congenita
Engelske synonym: AMC,Multiple congenital arthrogryposis


Definisjon

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) beskriver tilstander der flere bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen er til stede ved fødselen. Oversatt til norsk betyr ordene: arthro: ledd, gryp: bøyd, multiple: mange, congenita: medfødt.

Fra Orphanet

ORPHA: 1037
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: Q74.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)

Tre barn, ei har AMC
  |  13 min

Vårt liv med AMC

Aurora er ni og Monica er voksen, de snakker om hvordan det er å ha arthrogryposis multiplex congenita (AMC).