Smith-Magenis' syndrom - adferd og kommunikasjon

Oppsummering av kurset

Dette kurset vil gjennomgå følgende områder:

– Årsaken til Smith-Magenis´syndrom og symptomer fra småbarnsalder til voksen

– Søvnproblematikk og hva forskningen sier kan hjelpe

– Medisinsk oppfølging

– Medisinering: symtomer ved Smith-Magenis´der medisiner kan brukes

– Adferdsutfordringer ved Smith-Magenis´syndrom.

– Forskning og behandling

– Målrettet miljøarbeid

– Anvendt adferdsanalyse

– Adferd som kommunikasjon

Informasjon

Sist oppdatert: 14. august 2020