Smith-Magenis' syndrom - adferd og kommunikasjon

Nettkurs om Smith-Magenis’ syndrom som gjennomgår årsaken til Smith-Magenis’ syndrom og symptomer fra småbarnsalder til voksen, søvnproblematikk og hva forskningen sier kan hjelpe, medisinsk oppfølging og medisinering, adferdsutfordringer, forskning og behandling, målrettet miljøarbeid, anvendt adferdsanalyse og adferd som kommunikasjon.

Jente med Smith magenis

Oppsummering av kurset

Dette kurset vil gjennomgå følgende områder:

– Årsaken til Smith-Magenis´syndrom og symptomer fra småbarnsalder til voksen

– Søvnproblematikk og hva forskningen sier kan hjelpe

– Medisinsk oppfølging

– Medisinering: symtomer ved Smith-Magenis´der medisiner kan brukes

– Adferdsutfordringer ved Smith-Magenis´syndrom.

– Forskning og behandling

– Målrettet miljøarbeid

– Anvendt adferdsanalyse

– Adferd som kommunikasjon

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023