Larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi

Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim til mikrobiologisk dyrkning hos personer med cystisk fibrose (CF) og primær ciliær dyskinesi (PCD). Dette gjelder for personer som ikke har mye slim eller ikke kan hoste opp slim selv.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)

 • Målgruppe

  Sykepleiere, helsesøstre og leger

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege

 • Diagnoser

  Cystisk fibrose
  Primær ciliær dyskinesi (PCD)

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  7 min

Sist oppdatert: 5. november 2020