Cystisk fibrose - introduksjonskurs

Kurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen Cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, behandling og oppfølging.

Informasjon

Sist oppdatert: 29. august 2023