Cystisk fibrose - introduksjonskurs

Noen som løper

Kursinnhold
Kurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen Cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, behandling og oppfølging.

Informasjon

Sist oppdatert: 4. juni 2020