Kraniofaciale tilstander i barnehage- og skolehverdagen

Barn peker på tavla i klasserommet. Foto.

Kraniofaciale tilstander (CFT) er en samlebetegnelse for mange ulike diagnoser, der det er en eller flere misdannelser i skalle og/eller ansikt. Kranio betyr hodeskalle, facial betyr ansikt.

I kurset kan du lære mer om:

 • Kraniofaciale tilstander i barnehage- og skolehverdagen
 • Årsaker til kraniofaciale tilstander
 • Fysiske og kognitive utfordringer
 • Annerledes utseende
 • Åpenhet og informasjon

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Skolepersonell

 • Diagnoser

  Aarskog syndrom
  Apert syndrom
  Craniofacial mikrosomi
  Crouzon syndrom
  Freeman-Sheldon syndrom
  Kjerubisme
  Kraniosynostose
  Mandibulofacial dysostose-mikrokefali (MFDM)
  Metopica synostose / Trigonocefali, Trigonocephali
  Mikroti
  Muenke syndrome
  Nager syndrom
  Pfeiffer syndrom
  Pierre Robin sekvens
  Sæthre-Chotzens syndrom
  Treacher Collins syndrom 

 • Tid

  30 min

 • Først publisert: mai 2024
  Sist revidert: mai 2024

Sist oppdatert: 6. juni 2024