Dystrofia myotonika - tilrettelegging i skolehverdagen

sunrise

Oppsummering av kurset

Kurset tar for seg følgende temaer:

1. Det medisinske (v/overlege Øivind Kanavin)
2. Psykososiale utfordringer (v/psykologspesialist Torun Vatne)
3. I klasserommet (v/pedagogisk rådgiver Marianne Bryn)
4. Hele uka (v/ergoterapeut Solvor S. Skaar)
5. Ernæringsutfordringer (v/klinisk ernæringsfysiolog Tone Berg)
6. I gymtimen (v/fysioterapeut Kaja Giltvedt)
7. Samarbeid (v/ergoterapeut Solvor S. Skaar)

Informasjon

Sist oppdatert: 26. mai 2020