Dystrofia myotonika - tilrettelegging i skolehverdagen

Nettkurs om medisinske aspekter, psykososiale utfordringer, ernæringsutfordringer og tilrettelegging i skolehverdagen for elever med dystrofia myotonika.

sunrise

Oppsummering av kurset

Kurset tar for seg følgende temaer:

1. Det medisinske (v/overlege Øivind Kanavin)
2. Psykososiale utfordringer (v/psykologspesialist Torun Vatne)
3. I klasserommet (v/pedagogisk rådgiver Marianne Bryn)
4. Hele uka (v/ergoterapeut Solvor S. Skaar)
5. Ernæringsutfordringer (v/klinisk ernæringsfysiolog Tone Berg)
6. I gymtimen (v/fysioterapeut Kaja Giltvedt)
7. Samarbeid (v/ergoterapeut Solvor S. Skaar)

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Skolepersonell

 • Diagnoser

  Dystrofia myotonika type 1

 • Sertifisering

  Kursbevis

 • Tid

  60 min

 • Først publisert: januar 2019
  Sist revidert: januar 2019

Sist oppdatert: 4. mai 2021