AMC: Ponseti-metoden ved gipsing av klumpfot


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne filmen får du vite hva Ponseti-metoden er. Og du får se hvordan den gjennomføres. Ponseti er en måte å behandle klumpføtter hos små barn som har AMC (arthrogryposis multiplex congenita).

Målgruppe

Fastleger og annet helsepersonell som møter små barn med klumpføtter og AMC. Samt foreldre til barn med AMC.

Tidsbruk

5 minutter

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) beskriver tilstander der flere bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen er til stede ved fødselen. Oversatt til norsk betyr ordene: arthro: ledd, gryp: bøyd, multiple: mange, congenita: medfødt.

Les mer om AMC hos TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.