Tuberøs sklerose

Også kjent som: TS, Tuberøs sklerose, tuberøs sklerose kompleks, TSC, Tuberous sclerosis complex, Bourneville syndrome
Engelsk navn: Tuberous sclerosis complex
Engelske synonym: Bourneville syndrome,Tuberous sclerosis


Definisjon

Tuberøs sklerose kompleks er en sjelden, genetisk sykdom som kjennetegnes av at det dannes svulster i flere organer. Svulstene er for det meste godartrede, men kan påvirke organes funksjon og gi symptomer og komplikasjoner.

Fra Orphanet

ORPHA: 805
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q85.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)