Tuberøs sklerose

Tuberøs sklerose er en sjelden, genetisk sykdom, som kjennetegnes ved at det dannes svulster i flere organer. Svulstene er i seg selv ufarlige, men fortrenger normalt vev slik at organet likevel kan bli skadelidende. Sykdommen kalles både tuberøs sklerose (TS) og tuberøs sklerose kompleks (TSC).

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NK-SE sine sider
Les mer om oral helse ved sjeldne diagnoser på tako.no
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (4)

Utviklingshemning_tannhelse
  |  30 min

Utviklingshemning og oral helse

Utviklingshemning kan by på utfordringer i forhold til munnhelse og tannbehandling. I dette kurset lærer du å legge til rette for mennesker med utviklingshemning i behandlingssituasjoner.