Tuberøs sklerose - introduksjonskurs

Fire bilder av mennesker med tuberøs sklerose

I dette nettkurset får du grunnleggende informasjon diagnosen tuberøs sklerose (TS), og retter seg mot helse- eller opplæringssektoren, og andre som jobber med personer med diagnosen.

I kurset blir du presentert for medisinsk informasjon om diagnosen, vanlige tilleggsvansker og epilepsi som er veldig vanlig ved TS. Kurset gir deg også kjennskap til ulike former for behandling, inkludert behandling med mTor-hemmer.

En kan gjennomføre kurset sammen i grupper eller alene.

Lykke til 🙂


Informasjon

Sist oppdatert: 18. august 2023