Sticklers syndrom


Engelsk navn: Stickler syndrome
Engelske synonym: Hereditary progressive arthroophthalmopathy


Definisjon

Sticklers syndrom er en arvelig tilstand som i varierende grad påvirker syn og øyne, hørsel, ansiktsskjelett, munnhule og skjelettsystemet.

Fra Orphanet

ORPHA: 828
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (5)