Sticklers syndrom type 2

Også kjent som: Marshall syndrom
Engelsk navn: Stickler syndrome type 2

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)