Sticklers syndrom type 4 og 5


Engelsk navn: Autosomal recessive Stickler syndrome


Definisjon

A rare type of Stickler syndrome characterized by moderate to severe sensorineural hearing loss, high myopia, retinal degeneration, vitreous anomalies, and epiphyseal dysplasia. Midface hypoplasia, cleft palate, as well as additional skeletal manifestations (such as platyspondyly, scoliosis, and tibial and femoral bowing at birth) have also been observed.

Fra Orphanet

ORPHA: 250984
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q87.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)