Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall

Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall er en alvorlig, sjelden epileptisk encefalopati. Tidligere ble tilstanden kalt Malign migrerende partiell epilepsi (MPSI/MPEI).

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no