Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall

Også kjent som: Malignant migrating focal seizures of infancy, MPEI, Epileptiske encefalopatier i nyfødt og spedbarnsalder med migrerende fokale anfall, Malign migrerende partiel epilepsi i spedbarnsalder, MMPEI
Engelsk navn: Malignant migrating focal seizures of infancy
Engelske synonym: Epilepsy of infancy with migrating focal seizures,MMPEI,MMPSI,MPEI,MPSI,Malignant migrating partial epilepsy of infancy,Malignant migrating partial seizures of infancy,Migrating partial epilepsy of infancy,Migrating partial seizures of infancy


Definisjon

Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall er en alvorlig og sjelden tilstand, som kjennetegnes av en svært vanskelig epilepsi og forsinket psykomotorisk utvikling.

Fra Orphanet

ORPHA: 293181
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G40.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)