Epileptiske anfall - lær hvordan de kan arte seg

Epileptiske anfall kan se veldig forskjellige ut. Filmen viser flere typer anfall. Anfallene spilles av skuespillere.

Helsepersonell, avlastnings- og boligpersonell, lærere og barnehagepersonell eller andre tjenesteytere kan bruke filmene i undervisning og veiledning. Filmen er også nyttig for deg som har epilepsi eller dine pårørende om dere vil fortelle andre om epilepsi.

Filmene kan foreløpig ses via kanalen til Norsk Epilepsiforbund på YouTube www.youtube.com/watch

 

Filmen har 13 deler.

Innledning, med enkel forklaring om hva epilepsi er og hvorfor anfall kan oppstå. 11 filmer av forskjellige typer epileptiske anfall. Avslutning med eksempler på episoder som kan forveksles med epilepsi.

Du kan se filmen i sin helhet, eller klippe sammen etter behov.

For eksempel: innledning, film 2+3+4 og avslutning.

 

Anfall som vises:

Innledning

Film 1: Tre forskjellige fokale anfall uten nedsatt bevissthet, voksen

Film 2: Fokalt anfall med nedsatt bevissthet, voksen

Film 3: Fokalt anfall med nedsatt bevissthet, barn

Film 4: Fokalt anfall med nedsatt bevissthet, barn, natt

Film 5: Generalisert anfall, myoklonier, voksen

Film 6: Generalisert tonisk klonisk anfall, GTK, voksen

Film 7: Generalisert tonisk klonisk anfall, GTK, barn

Film 8: Generalisert tonisk anfall med fall, voksen

Film 9: Generalisert tonisk anfall, voksen funksjonhemmet

Film 10: Generalisert anfall, atonisk, barn

Film 11: Generalisert anfall, absenser, barn

Filmen er utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi

Informasjon

Sist oppdatert: 9. september 2020