Smith-Magenis’ syndrom

Smith-Magenis’ syndrom er en sjelden, arvelig årsak til utvikingshemning av lett til moderat grad. Tilstanden innebærer et typisk utseende og en del felles atferdstrekk.

Informasjon

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på Frambu.no

Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (1)