Smith-Magenis syndrom


Engelsk navn: Smith-Magenis syndrome
Engelske synonym: 17p11.2 microdeletion syndrome


Definisjon

Smith-Magenis’ syndrom er en sjelden, arvelig årsak til utviklingshemning av lett til moderat grad. Tilstanden innebærer et typisk utseende og en del felles atferdstrekk.

Fra Orphanet

ORPHA: 819
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)