Ringkromosom 22 syndrom

Også kjent som: Ring chromosome 22
Engelsk navn: Ring chromosome 22 syndrome
Engelske synonym: Ring 22,Ring chromosome 22,r(22) syndrome


Definisjon

Ring chromosome 22 syndrome is an autosomal anomaly characterized by variable clinical features, most commonly including global developmental delay, hypotonia, growth retardation with microcephaly, intellectual disability with severe speech delay, seizures or abnormal EEG, autistic spectrum disorder and other behavioral characteristics.

Fra Orphanet

ORPHA: 1446
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)