PKU

Også kjent som: Fenylketonuri, Føllings sykdom, Phenylketonuria
Engelsk navn: Phenylketonuria
Engelske synonym: PAH deficiency,PKU,Phenylalanine hydroxylase deficiency


Definisjon

Fenylketonuri (PKU) er en arvelig stoffskiftesykdom. Ubehandlet vil sykdommen gi symptomer som kramper og forsinket utvikling i løpet av de første 6-12 levemåneder. 

Fra Orphanet

ORPHA: 716
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E70.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)

Logo til Sjeldenpodden, fargerik sebra
  |  23 min

Å leve som ung med PKU

Dortea har PKU, en metabolsk sykdom som ubehandlet kan gi alvorlig hjerneskade. Hun snakker om hvordan det er å leve på en livsnødvendig spesialdiett  og hva som skjer når man lar være i denne podcasten.