Pierre Robin sekvens


Engelsk navn: Isolated Pierre Robin syndrome
Engelske synonym: Isolated Pierre Robin sequence


Definisjon

Pierre Robin sekvens er en medfødt tilstand som kjennetegnes ved en svært liten underkjeve, tilbaketrukket tunge og oftest ganespalte. Hovedsymptomene er puste- og spisevansker, særlig i første leveår.

Fra Orphanet

ORPHA: 718
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (11)