Pfeiffer syndrom


Engelsk navn: Pfeiffer syndrome
Engelske synonym: ACS5,Acrocephalosyndactyly type 5


Definisjon

Pfeiffer syndrom er en medfødt arvelig tilstand med tre forskjellige undergrupper og alvorlighetsgrad. Tilstanden kjennetegnes ved at en eller flere av skallesømmene har vokst sammen for tidlig (kraniosynostose). 

Fra Orphanet

ORPHA: 710
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)