Osteogenesis imperfecta type 4


Engelsk navn: Osteogenesis imperfecta type 4
Engelske synonym: OI type 4


Definisjon

Osteogenesis imperfecta type 4 (OI type 4) er en moderat form for OI, kjennetegnet av økt benskjørhet, lav bentetthet, og økt risiko for benbrudd. Noen har medfødte brudd. Personer med OI type 4 kan ha nedsatt lengdelengde-/ høydevekst (kortvoksthet), mild til moderat ryggskjevhet (skoliose), feilstillinger (bøying) i legger og lår, gråblå eller hvit senehinne (sclera) i øyet, og påvirkning av tenner (dentinogenesis imperfecta).

Fra Orphanet

ORPHA: 216820
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q78.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)