Osteogenesis imperfecta type 3


Engelsk navn: Osteogenesis imperfecta type 3
Engelske synonym: OI type 3,Progressive deforming osteogenesis imperfecta,Severe osteogenesis imperfecta


Definisjon

Osteogenesis imperfecta type 3 (OI type 3) er en alvorlig form for OI, kjennetegnet av økt benskjørhet og lav bentetthet. Personer med OI type 3 har økt risiko for brudd, markert nedsatt høyde-/ lengdevekst (kortvoksthet), et trekantet ansikt, moderat til alvorlig ryggskjevhet (skoliose), blå eller blågrå senehinne (sclera) i øyet og påvirkning av tenner (dentinogenesis imperfecta).

Fra Orphanet

ORPHA: 216812
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q78.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)