Øsofagusatresi

Også kjent som: Esophagus atresia, øsofagusatresi
Engelsk navn: Esophageal atresia
Engelske synonym: CEA,Congenital esophageal atresia,EA/TEF,Esophageal atresia with or without trachea-esophageal fistula,Oesophageal atresia


Definisjon

Øsofagusatresi betyr at spiserøret er delt i to uten forbindelse mellom øvre og nedre del. Noen barn har også misdannelser i skjelett, urinveier, hjerte og/eller tarm.

Fra Orphanet

ORPHA: 1199
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q39.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (2)

Illustrasjon delt spiserør hos barn
  |  4 min

Innføring i øsofagusatresi

Kort informasjonsfilm om tilstanden øsofagusatresi (lukket spiserør), og behandling og oppfølging av denne diagnosen.