Øsofagusatresi

Øsofagusatresi (ØA) betyr medfødt lukket spiserør, og er en sjelden diagnose. Spiserøret er delt i to, og det er ingen forbindelse mellom øvre del av spiserøret og magesekken. Av den grunn kommer ikke væske, morsmelk eller spytt ned i magesekken rett etter fødsel. Avstanden mellom spiserørsendene kan variere. Alle som er født med ØA må opereres i nyfødtperioden.

Informasjon

Senter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på Senter for sjeldne diagnoser sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (2)

Illustrasjon delt spiserør hos barn
  |  4 min

Innføring i øsofagusatresi

Kort informasjonsfilm om tilstanden øsofagusatresi (lukket spiserør), og behandling og oppfølging av denne diagnosen.