Øsofagusatresi for skolepersonell

Barn med øsofagusatresi trenger ofte ekstra tid til måltidene og noen kan sette fast mat i halsen. Kurset gir en kort innføring i hvilke utfordringer barnet kan ha, og du vil få råd om hvordan dere legger til rette på skole og SFO.

Linus og jente spiser

Oppsummering av kurset
Øsofagus betyr spiserør og atresi betyr i denne sammenheng at det ikke var noen forbindelse mellom svelget og magesekken da barnet ble født. Spiserøret var delt i to. Barn med øsofagusatresi blir operert i spedbarnsalder og når de begynner på skolen har de et spiserør som fungerer. De fleste trenger likevel ekstra tid til måltidene og noen setter lettere fast mat i halsen enn andre barn.

Kurset er laget for dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsesykepleier, Skolepersonell

 • Diagnoser

  Øsofagusatresi

 • Tid

  45 min

 • Først publisert: april 2017
  Sist revidert: mai 2018

Sist oppdatert: 17. april 2024