Muenke syndrome


Engelsk navn: Muenke syndrome


Definisjon

Muenke syndrom er en medfødt arvelig tilstand med ulik alvorlighetsgrad. Hos noen har skallebena vokst sammen for tidlig (kraniosynostose). Mange har et stort hode, og flere har forandringer på hender og føtter.

Fra Orphanet

ORPHA: 53271
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)