Monogenic disease with epilepsy


Engelsk navn: Monogenic disease with epilepsy


Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.Informasjon

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 166472
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: QDeler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)