Mikroti

Også kjent som: Mikrotia
Engelsk navn: Microtia


Definisjon

Mikroti og anoti er en medfødt øremisdannelse hvor man blir født med manglende eller delvis manglende ytre øre og øregang. I en del tilfeller er tilstanden assosiert med medfødte syndromer eller andre tilstander som Treacher Collins syndrom, Hemifacial mikrosomi etc.

Fra Orphanet

ORPHA: 83463
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q17.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)