Mastocytose i hud

Også kjent som: Kutan mastocytose
Engelsk navn: Cutaneous mastocytosis


Kutan mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller (en type hvite blodceller) i huden. Et vanlig symptom er kløe og utslett av forskjellige slag. Informasjon

Senter for sjeldne diagnoser ved OUS har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 66646
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: Q82.2Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)