Innføring i mastocytose

Kort informasjonsfilm om mastocytose som gir helsepersonell kunnskap om denne sjeldne, medfødte tilstanden, om behandling og oppfølging.

Prøvetaking av tryptase, hentet fra Helse Bergen: Tryptase – Analyseoversikten.

Les om kriteriene for å stille diagnosen mastocytose 
(Peter ValentCem AkinDean D Metcalfe,Mastocytosis: 2016 updated WHO classification and novel emerging treatment concepts, Blood 2017 Mar 16;129(11):1420-1427 DOI: 10.1182/blood-2016-09-731893)

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Helsesykepleier, Lege

 • Diagnoser

  Mastocytose - systemisk

 • Tid

  5 min

 • Først publisert: juni 2021
  Sist revidert: juni 2021

Sist oppdatert: 10. mai 2023