Innføring i mastocytose

Kort informasjonsfilm om mastocytose som gir helsepersonell kunnskap om denne sjeldne, medfødte tilstanden, om behandling og oppfølging.

Her kan du lese manuset til filmen (pdf)

Prøvetaking av tryptase, hentet fra Helse Bergen: Tryptase – Analyseoversikten.

Les om kriteriene for å stille diagnosen mastocytose 
(Peter ValentCem AkinDean D Metcalfe,Mastocytosis: 2016 updated WHO classification and novel emerging treatment concepts, Blood 2017 Mar 16;129(11):1420-1427 DOI: 10.1182/blood-2016-09-731893)

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Helsesykepleier, Lege

 • Diagnoser

  Mastocytose

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  5 min

 • Først publisert: juni 2021
  Sist revidert: juni 2021

Sist oppdatert: 4. juni 2021