Limb girdle muskeldystrofi type 1E


Engelsk navn: Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1E
Engelske synonym: LGMD1E


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

NB: Denne OPRHA-koden er ikke lenger aktiv. Se lenke til Orpha.net.

Fra Orphanet

ORPHA: 34517
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)