Limb Girdle 1A

Også kjent som: Limb girdle muskeldystrofi type 1A
Engelsk navn: Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1A
Engelske synonym: LGMD1A,Limb-girdle muscular dystrophy due to myotilin deficiency


Definisjon

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) er en sekkebetegnelse for flere sjeldne arvelige muskelsykdommer som gir gradvis svekkelse av muskulaturen i hofte- og skulderpartiene.

Fra Orphanet

ORPHA: 266
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)